Boeken (4)

G4S World Cash Report

In 2018 verscheen het World Cash Report. Na het Cash Report over de toekomst van Cash in Nederland (2011), in België (2013) en in Europa (2016) ging dit rapport in op de huidige stand van zaken van cash en cash-logistiek in de wereld. Per continent wordt de ontwikkeling van cash belicht. Van elk continent worden een aantal landen specifiek onder de loep genomen, waarbij er interessante verschillen aan het licht komen.

Lees meer...

G4S Cash Report Europe

In 2016 verscheen het eerste Cash Report Europe. Na het Cash Report over de toekomst van Cash in Nederland (2011) en in België (2013) ging dit rapport in op de huidige stand van zaken van cash en cash-logistiek in Europe. Het rapport onderzoekt de ontwikkeling van cash in de 28 EU-lidstaten en de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende landen.

Lees meer...

Kroniek van de Noordelijke IJmond

Ronald de Kreij van de Schrijfzaak uit Utrecht schreef het boek ‘Kroniek van de Noordelijke IJmond. Over de roerige na-oorlogse geschiedenis van de streek die IJmondstad moest worden.’ Het boek was voorzien van veel kadertekstjes en met het ruimschoots voor handen zijnde fotoarchiefmateriaal was er de basis voor een leuk lees- en bladerboek.

Lees meer...

200 Jaar werken bij de overheid

‘200 Jaar werken bij de overheid’ verscheen bij Sdu Uitgevers. Freelance onderzoeker Mikis Stekelenburg schreef dit boek over de overheid als werkgever. Het werd een lijvig werk dat in twee boeken moest worden opgespiltst. Ik maakte zowel de omslagen als het binnenwerk.

Lees meer...